Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

6 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Θερμοχημείας

Οι ασκήσεις σε αρχείο word ΕΔΩ. Οι ασκήσεις με τις λύσεις τους σε word και σε pdf. Δύο από τις παραπάνω ασκήσεις υπάρχουν και στις ερωτήσεις του KEE (κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας). Οι ερωτήσεις αυτές δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 20 χρόνια (!!) και θα τις βρείτε σε αυτό το αρχείο.